head1
 
Startsida Barn & Tecken? Kurskalender Köpa kursdagar Om kurserna Om Tecknologen Vanliga frågor Babytecken Resurssida Kontakta oss

När kan du gå teckenkurs?

Se på vår 
kurskalender på
tecknologen.se

din resurs när det
gäller tecken

Vill du prova på tecken-kommunikation?

Gå till
teckenkurs.nu

Vår teckenkurs på nätet!

 

fundersam-7.jpgFrågor om teckenkommunikation?

Här kan du få en del svar på vanliga frågor om teckenkommunikation och teckenanvändning, men också en del om oss och våra kurser. Finns inte svaret här - kontakta oss med dina funderingar!

Tecken är inte bara vårt jobb; vi tycker det är kul också!

Om kursinnehåll, målgrupper och annat kring kurserna

Om köp av kursdagar och

skräddarsydda kurser

Om tecken och teckenanvändning, skillnader och likheter

 

Om företaget, historia, verksamhet

och annat

 KURSERNA

 KÖPTA TECKENKURSER

TECKEN & TECKENANVÄNDNING

TECKNOLOGEN AB 

Vad är skillnaden mellan en extern kurs och en köpt kurs?

I princip är det ingen skillnad på innehållet. En extern kurs anordnas av Tecknologen AB på olika ställen i landet och den vänder sig till enskilda eller grupper av deltagare som anmäler sej till kursen. Tecknologen AB står för lokal och fika och är arrangör av kursen. På en köpt kurs står Tecknologen AB för själva kursen, medan kursköparen står för lokal och ev fika.
Hur många deltagare måste man vara för att en köpt kurs skall löna sej? Det beror på vad man menar med "lönar sej". Om man på en arbetsplats är 10 personer som behöver utbilda sej, kan det vara lämpligt att köpa in en kurs. Dels är det ur ekonomisk synpunkt ett bra alternativ, men om behovet är så stort är det bra att ha en intern kurs där man kan ta upp mer av specifika tecken och mer av specifika möjligheter för just den verksamheten. Å andra sidan - på en extern kurs träffar man andra deltagare från andra verksamheter och det är ju också berikande.
Är det någon skillnad i innehållet mellan en köpt och en extern kurs? I princip är det ju inte det, men självklart kan en köpt kurs inriktas på tecken som är speciellt viktiga för en viss individ eller en viss verksamhet. Deltagare på öppna kurser har självklart också möjlighet att ställa frågor om speciella tecken, men kanske inte riktigt i samma utsträckning.
Vad kostar en extern kurs?

Varje kurs offereras separat för just den kursens speciella förutsättningar.

Priset beror på antal köpta dagar, antal tillfällen (4 dagar kan ju genomföras vid ett tillfälle eller vid 2 tillfällen 3+1 dag, till exempel) och var i landet kursen skall gå.

Som en riktlinje kan man räkna med ett pris kring 13.000:- per kursdag (+ moms)

Vad ingår i priset på en köpt kurs?

Tecknologen AB står för själva kursen och för kursmaterialet. Beställaren står för lokal och ev fika och eller lunch. I priset ingår också alla kursledarens resor och uppehälle

Hur kan en extern kurs läggas upp? Hur många dagar per sammankomst?

En extern kurs kan läggas upp helt i enlighet med beställarens önskemål. Erfarenhetsmässigt bör dock den första delen av en kurs bestå av minst 2 dagar.

Skall man alltså anordna en kurs på 3 dagar, är det god ekeonomi att genomföra den 2 + 1 dag, iställer för 1 + 1 + 1 eller 1 + 2. Det har att göra med att den första kursdagen blir ganska intensiv och innehåller mycket information som sedan ligger till grund för dag 2.
Är avståndet mellan dag 1 och 2 för långt, kan det behövas en del repetition av dag 1 som tar tid av dag 2. Men - allt är möjligt!

Kan man köra en extern kurs på bara eftermiddagar?

Om avståndet till kursplatsen inte är alltför stort är detta givetvis en möjlighet. Om avståndet är stort, blir det ändå kostnad som för en heldag, eftersom den dagen helt måste bokas upp av kursledaren i alla fall. Men, hör av er om ni är intresserade av detta!

Hela personal-gruppen kan inte komma ifrån dagtid. Hur kan vi lägga upp en kurs?

Kontakta Håkan Ernklev för att diskutera detta problem mer ingående. Man kan tänka sej att lägga kurs på kvällstid eller helg, men också att dela upp personalen så att halva gruppen först går och sedan den andra

Tecknologen AB
533 72 LUNDSBRUNN
0511 - 290 18

Läs mer på TAKK.se:

Köpa kursdagar
Information om ni är många som behöver teckenkurs!
Läs mer...
Kurskalender
Här hittar du din teckenkurs! Kalender för kurser i teckenkommunikation, samt kursinfo.
Läs mer...

Moms tillkommer på alla priser, där inte annat angetts.

Priser och datum anges med reservation för ändringar